Tomáš Petřík - Manažerské účetnictví v praxi (Business Know-How)

14. listopadu 2013 (čt)
od 15:00 do 18:00
Šlechtitelů 21, Olomouc

O akci

Manažerské účetnictví je systém informací, jehož úkolem je poskytování informačních dat pro rozhodování řídících pracovníků. Zahrnuje a využívá všechny složky informačního systému v účetní jednotce, a to účetnictví, kalkulací, rozpočetnictví, statistiku, rozborové metody včetně statistických metod, metod operačního výzkumu a ekonometrické metody. Předmětem manažerského účetnictví jsou nejen náklady, ale i výnosy a někdy i peněžní toky. Vnitřní řízení se dříve orientovalo na hospodárnost, manažerské účetnictví musí sloužit i řízení efektivnosti.

Program akce:

Tomáš Petřík / http://

Vystudoval VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské. Poté pracoval jako asistent auditora, daňový poradce a posléze jako firemní obchodní konzultant a obchodní ředitel v renomované auditorské firmě aktivně spolupracující s tehdejší tzv. velkou šestkou auditorských a poradenských firem (Big Six). Dále působil postupně na pozicích finančního ředitele Investiční společnosti EXPANDIA, v obchodním zastoupení CATERPILLAR S.A. (CFO), dále jako výkonný ředitel české výrobní a obchodní firmy v oblasti realit a stavebnictví a byl také krátce hlavním ekonomem pobočky německé firmy ThyssenKrupp. Následně pracoval ve společnosti Body International Brokers (člen burzy – PSE) jako ekonomický ředitel. V současné době pracuje a působí jako nezávislý manažerský a business konzultant a publikuje v související oblasti Manažerského účetnictví a moderního Corporate Managementu (CM). Tyto velmi aktuální, související i široké disciplíny pak v rámci svých komplexních konzultačních služeb, zahrnující dnes i firemní oceňování (firm valution), realizuje v praxi převážně na klientské bázi, včetně související implementace moderního a rozvinutého Manažerského účetnictví i Controllingu a následně konkurenčního CM do manažersky a ekonomicky produktivního MIS (Management Information System). Současně dlouhodobě a pravidelně publikuje v renomovaných nakladatelstvích a odborných časopisech (Grada, Linde, Leges; Wolters Kluwer – ASPI ČR a SR – Iura Edition, Ekonomia) a věnuje se kvalitní přednáškové a systematické vzdělávací i lektorské činnosti (Sova, VOX, KPN Vzdělávání...) s distanční konzultační podporou, a to jak na bázi veřejné a agenturní, tak na bázi soukromé a firemní. Spolupracuje a podílí se na přípravě renomovaných a prakticky orientovaných MBA programů i jejich prezentaci a výuce. Zabývá se dlouhodobě investičními analýzami a investováním, realizovaným především soukromými investicemi do cenných papírů na BCPP.

Přednáška: Manažerské účetnictví v praxi

Znáte výhody manažerského účetnictví? Jdou mnohem dál než k běžné kontrole nákladů. Vše se dozvíte na naší přednášce.

211

Přihlašte se na akci

Akce již proběhla, nelze se přihlásit.

Zúčastnili se:

  • Picture?type=square Zdenka Hrdlickova
  • Picture?type=square Eduard Goričev
  • Picture?type=square Kryštof Tureček
  • Picture?type=square Slučiková Lucia
  • Picture?type=square Sandy Plankton
  • Noavatar Jan Směták
  • Picture?type=square Irena Kubečková
  • Picture?type=square Tomas Daniel
  • Noavatar tomáš balcárek